การสมัครสมาชิก

หน้า Home ให้ลูกค้าคลิ๊กที่ปุ่ม ” เข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียน ” ด้านบนขวามือ
ทำการกรอก ” อีเมล ” และ ” รหัสผ่าน ” แล้วคลิ๊กปุ่ม “ลงทะเบียน”